Isabel website

of art and illustrationEnquesta VisualA l’assignatura “Complements per formació disciplinària en l’especialitat de dibuix” del màster d’educació. Hem contestat un questionari amb respostes visuals; ací pose les meues respostes, sobre l’educació i la creativitat:


1. Tenint en compte el tipus de societat en què vivim i cap a on ens encaminem. Quin és per tú el principal valor de l’Educació Plàstica i Visual a l’ESO per la societat del futur?2. Segons alguns autors i artistes, els éssers humans naixem amb la capacitat creativa intrínseca. No obstant això, quan anem arribant a l’edat adulta, aquesta capacitat natural es va esvaint, fins a arribar fins i tot a desaparèixer en la majoria dels individus. A quins factors creus que és degut?3. Com definiries el concepte de “creativitat”?4. Com creus que milloraria la vida diària de l’ésser humà si no perdéssim la capacitat creativa i la capacitat artística en arribar a l’edat adulta?5. Com creus que hauria de ser l’educació al nostre país? INSTAGRAM